Indywidualizacja nauczania -podsumowanie

Małymi krokami zbliżamy się do końca zajęć prowadzonych  w Zespole Szkół w Czeczewie w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Przodkowo”,   które odbywały się w naszej szkole od października 2011r. Były one przeznaczone dla uczniów mających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy ( zajęcia z logopedą) oraz dla dzieci z wadami postawy  ( gimnastyka korekcyjna). W ramach tego projektu szkoła została

doposażona(wyposażona) w pomoce dydaktyczne pomocne do realizowania wyżej wymienionych zajęć. Uczniowie z chęcią uczestniczyli w zajęciach doskonaląc swoje umiejętności i pokonując różnego rodzaju trudności. Mamy nadzieję, że prowadzone zajęcia korzystnie wpłyną na dalszą edukację i rozwój  naszych uczniów.

Maria Warmowska- lider projektu