Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

    W niezwykle podniosłym nastroju w dniu 28 i 29 czerwca 2012 r. uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie zakończyli rok szkolny. Każdy z dni rozpoczynał się mszą się, którą odprawił ks. Józef Kuchta- proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Czeczewie.

            Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012
                      28 czerwca 2012 r.(czwartek) ,
godz. 8.00, msza św. w kościele p.w. św. Józefa w Czeczewie
 godz. 12.30, Pożegnanie absolwentów klasy III gimnazjum
(Miejsce uroczystości: hall szkoły)
Program uroczystości:
-część oficjalna – przemówienia
-Pożegnanie przez klasę II gimnazjum,
-Wręczenie nagród i świadectw
-Program artystyczny:
-Janusz Korczak- Król Maciuś I – w wykonaniu uczniów z klasy III szkoły podstawowej
-Linda Christiansen( uczennica z klasy VI)- Mrówki – w wykonaniu uczniów z klasy VI

                      29.06. 2012 r.(piątek),
Godz. 8.00, msza św. w kościele p.w. św. Józefa w Czeczewie
 godz. 9.00, Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Oddziały przedszkolne, Szkoła Podstawowa klasy 4-6, Gimnazjum
(Miejsce uroczystości: sala gimnastyczna)
Program uroczystości
-część oficjalna – przemówienia
– Wręczenie nagród i świadectw z czerwonym paskiem
-Piosenka „Wakacje”(słowa: Kasia Klawa)
– Paulina Pranczk  gra znane melodie
-Spotkania klasowe  z wychowawcami

Pożegnanie absolwentów klasy III gimnazjum

    W czwartek 28 czerwca 2012 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy III gimnazjum. Rozpoczęło się ono okolicznościowym przemówieniem wygłoszonym przez gospodarza uroczystości –  dyrektora Jerzego Stachurskiego, który bardzo serdecznie powitał przybyłych gości, nauczycieli oraz uczniów. Korzystając z okazji w sposób szczególny podziękował rodzicom za owocną współpracę, zaś uczniom życzył samych sukcesów na płaszczyźnie edukacyjnej. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Czeczewie.
    Na początku  zostało zaprezentowane przedstawienie pt. „Mrówki”  do którego  scenariusz i dialogi napisała Linda Christiansen  wykonując zarazem piękną dekorację w technice origamii. 
Wykonawcami spektaklu byli uczniowie klasy VI szkoły podstawowej. Aktorzy w niezwykle ciekawy i dojrzały sposób skupili się na wymiarze dydaktycznym sztuki. Zaprezentowali korzyści wynikające z pracy i uzmysłowili nam wszystkim czym powinna być praca dla każdego człowieka. Jednocześnie uświadomili młodych odbiorców , iż ciężka i wydajna praca uszlachetnia człowieka i kształtuje właściwe postawy. Z perspektywy widzów można powiedzieć, że aktorzy stanęli na wysokości zadania , gdyż udało im się przez 17 minut skupić uwagę widzów, prezentując walory scenograficzne, muzyczne i językowe sztuki. Aktorzy zostali wynagrodzeni gromkimi brawami.
    W drugiej części uroczystości zostało odczytane przemówienie przez Przewodniczącą Rady Rodziców p. Teresę Stefanowską oraz Samorząd klasowy
uczniów III gimnazjum. Wszyscy złożyli gorące podziękowania na ręce dyrektora oraz nauczycieli za trud włożony w wychowanie i edukację tegorocznych abiturientów. Szczególne podziękowania otrzymała p. Anna Kreft – wychowawczyni klasy III gimnazjum, na której pomoc i wsparcie przez wszystkie lata mogli liczyć tegoroczni absolwenci  gimnazjum. Na uwagę zasługują również słowa uczniów klasy II gimnazjum żegnających swoich starszych kolegów, którzy podziękowali za wszystkie wspólnie spędzone chwile, okazaną przyjaźń i życzliwość. Słowa te zostały uszlachetnione obudową multimedialną, której moderatorami  byli uczniowie klasy II gimnazjum wraz z wychowawczynią  p. Anną Laskowską. Prezentacja miała charakter wspomnień i była dedykowana wszystkim absolwentom.
    W ostatniej części akademii zostało zaprezentowane przedstawienie pt.
„Król Maciuś Pierwszy” zrealizowane na podstawie powieści Janusza Korczaka o tym samym tytule. Tym razem w role : króla, ministrów, Felka, Helenki i Stasia wcielili się uczniowie klasy III szkoły podstawowej, z którymi to przedstawienie przygotowała p. Maria Warmowska. Aktorzy pomimo swojego młodego wieku skupili się na poważnym problemie sprawowania władzy w państwie. Król Maciuś jako potomek Stefana Rozumnego objął rządy w państwie jako dziecko. Mimo wielu pozytywnych cech charakteru brakowało chłopcu doświadczenia i mądrości życiowej. Pragnął szczęścia swoich poddanych, jak również chciał dobrze rządzić swoim królestwem. Jednak młody wiek króla i nowatorskie pomysły stały się początkiem jego upadku – zesłania na bezludną wyspę. W tym przedstawieniu oprócz niezwykle ciekawej warstwy językowej i przeplatania się elementów baśniowych na uwagę zasługiwały stroje aktorów i choreografia. Wszystkie te elementy wzbudziły zainteresowanie  gości i wywarły aplauz wśród publiczności.
    Ostatnim akordem była piosenka pt. „Wakacje”( słowa: Kasia Klawa) w wykonaniu uczniów klasy IV i V szkoły podstawowej oraz scenka odegrana w języku niemieckim „Sommerferien”(Wakacje) w wykonaniu uczniów z klasy I gimnazjum.
    Tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół w Czeczewie to :
1. Emilia Dampc
2. Marcin Kierznikiewicz
3. Rafał Konkol
4. Lucyna Kunikowska
5. Dawid Leman
6. Amadeusz Littwin
7. Agata Stefanowska
8. Sylwia Trzebiatowska
9. Krzysztof Wilczewski
    Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów w nowych szkołach. Trzymamy za Was kciuki !!!

„ Król Maciuś I”, Janusz Korczak : przygotowanie: Maria Warmowska, wykonawcy: uczniowie z klasy III szkoły podstawowej
 „Mrówki”, scenariusz i dialogi: Linda  Christiansen , inscenizacja i opieka artystyczna: Jerzy Stachurski, dekoracja i stroje: Autorka i jej Rodzice, współpraca pedagogiczna: Grzegorz Krefta, wykonawcy: uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej w Czeczewie.
Premiera obu przedstawień: 28.06. 2012 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

        29 czerwca 2012 r., o  godzinie  9.00 w hali gimnastycznej odbył się uroczysty apel, podczas którego odczytano m.in. list Wójta Gminy Przodkowo:
                   „Proszę o odczytanie poniższego tekstu w moim imieniu na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012 w dniu 29 czerwca 2012 roku.

                         Panie Dyrektorze, drodzy nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi, a przede wszystkim drodzy rodzice i Wy uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Czeczewie, pozwólcie, że w dzisiejszym kończącym się roku szkolnym podziękuję Wam wszystkim za te 10 miesięcy wytężonej pracy i nauki oraz składam życzenia bezpiecznych i satysfakcjonujących każdego wakacji.
Mam nadzieję, że złożone tą drogą podziękowania i życzenia w związku
z natłokiem zajęć i obowiązków, które uniemożliwiły ich osobiste wygłoszenie zostaną przyjęte ze zrozumieniem i życzliwością z Waszej strony.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zostały zauważone przeze mnie Wasze różnorakie osiągnięcia na różnych szczeblach, które na pewno dały Wam satysfakcję, ale także przyczyniły się do promocji naszego całego gminnego środowiska.

Na koniec jeszcze raz pragnę wszystkim Wam tutaj zgromadzonym podziękować za wszelką współpracę i życzyć samych miłych dni oraz spotkania w nowym roku szkolnym 2012/2013.

                                                                                             Z  poważaniem

Wójt Gminy Przodkowo

Andrzej Wyrzykowski

Następnie zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy za wzorową frekwencję.
                      
    Wszystkim uczniom życzymy udanych i słonecznych wakacji.

Tekst i foto: Grzegorz Krefta