Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

   Po wakacyjnej przerwie, to jest 3 września 2012 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czeczewie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013  z udziałem zaproszonych gości.
    Podczas uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego dyrektor Jerzy Stachurski powitał bardzo serdecznie rodziców, pracowników szkoły oraz w szczególności wszystkich uczniów, którym życzył samych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Gospodarz uroczystości  nie omieszkał zaprosić wszystkich do obejrzenia części artystycznej.
    W tym roku część artystyczna została przygotowana przez uczniów klasy IV i VI. Była ona dedykowana najmłodszym uczniom naszej szkoły, którzy po raz pierwszy przekroczyli jej mury. Do Zespołu Szkół w Czeczewie, do klasy pierwszej, będą uczęszczali uczniowie w wieku 6 lat i 7 lat. Łącznie 32  uczniów.

    Ponadto został odczytany list Wójta Gminy Przodkowo, który złożył najlepsze życzenia wszystkim zebranym z okazji nowego roku szkolnego, informując zarazem, iż nasza szkoła będzie brała udział w realizacji pilotażowego projektu „Cyfrowa szkoła”.

    Po części oficjalnej wszyscy zapoznali się z przydziałem wychowawstw, a następnie wychowawcy wraz  z uczniami udali się do klas, by zapoznać uczniów z tegorocznym planem zajęć.

GK

Foto: Grzegorz Krefta

Do Zespołu Szkół w Czeczewie, do klasy pierwszej, będą uczęszczali uczniowie w wieku 6 lat i 7 lat. Łącznie 32  uczniów.
Na foto uczniowie z klasy 0, z Rodzicami podczas inauguracji roku szkolnego 2012/2013.