XIII KONKURS POETYCKI NA „WIERSZ O MUZYCE”

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ
SZKOŁA PODSTAWOWA
I PUBLICZNE GIMNAZJUM
W CZECZEWIE
(gmina Przodkowo, woj. pomorskie)

                                            OGŁASZA
XIII KONKURS POETYCKI NA „WIERSZ O MUZYCE”

            W konkursie mogą brać uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
            Współorganizatorem konkursu jest  Rada Gminy w Przodkowie.
Każdy uczestnik konkursu powinien nadesłać 1 wiersz związany z szeroko pojętą tematyką muzyczną m.in.
·    Pięknem utworów muzycznych
·    Życiem kompozytorów
·    Budową i barwą dźwięków instrumentów muzycznych
·    Pięknem tańców (ludowych, współczesnych)
·    Fryderyk Chopin
·    50-lecie zespołu The Beatles

Konkurs rozstrzygnięty będzie w kategoriach klas:
1.    klasa II –III
2.    klasa IV – VI
3.    klas gimnazjalnych
4.    szkół ponadgimnazjalnych
Prace w czytelnym rękopisie lub wydruk komputerowy należy nadesłać do dnia 17.10.2012r.  na adres:
Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
w Czeczewie, 84 -208 Kielno
lub przesłać mailem na adres:
jerzystachurski@wp.pl
Nadesłane prace powinny zawierać: imię i nazwisko, klasę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna(nauczyciela)
Prace oceni jury złożone z pisarzy Wybrzeża.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  25 października 2012r.

                                   Sekretarz konkursu: Jerzy Stachurski