Dzień Edukacji Narodowej
            Termin: 12.10.2012 r. (piątek), godz. 12.30

Program uroczystości:
-Powitanie
-Dzień Papieski –program słowno-muzyczny
( wykonanie uczniowie  kl. III – VI SP)
– Przemówienie z okazji  „Dnia Edukacji Narodowej” – uczniowie z Samorządu Uczniowskiego,
– Życzenia
– Program artystyczny w wykonaniu uczniów klas:
            –  I Gim.  II Gim. i III Gim.
– Jubileusz  pracy pedagogicznej: Ewy Chmielowskiej, Grażyny Damps
oraz Jubileusz pracy zawodowej Elżbiety Czerwionka,
-wywiady z nauczycielami: wykonanie kl. III gimnazjum
 – Podziękowania dla Rady Rodziców,
– Nagrody Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej