W piątek, 12 października 2012 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Czeczewie odbył się uroczysty apel. To tradycyjne święto polskiej edukacji, obchodzone jest 14 października. W tym dniu , co roku, zastanawiamy się nad rolą edukacji w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Tę rolę edukacji najdobitniej oddają słowa Andrzeja Frycza-Modrzewskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Uroczysty apel w Zespole Szkół w Czeczewie swoją obecnością zaszczycili: Franciszek Rzeszewicz – przewodniczący Rady Gminy Przodkowo, ks. Józef Kuchta- proboszcz parafii w Czeczewie, radna Halina Ulkowska, Zofia Toporek- sołtys Czeczewa, Grzegorz Skorowski- przewodniczący Rady Rodziców, nauczyciele emeryci wraz z byłym dyrektorem Władysławem Markiem.

{joomplucat:82 limit=4}
Punktualnie, o godzinie 12.30 dyrektor Jerzy Stachurski powitał wszystkich bardzo serdecznie i zaprosił do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów. Najpierw wystąpili uczniowie z klas: III-VI szkoły podstawowej przedstawiając program słowno- muzyczny z okazji Dnia Papieskiego. Wśród wykonanych utworów znalazła się także piosenka pt: „JP II – przyjaciel młodzieży” do słów Martyny Barowicz ( ucz. z kl. VI) w wykonaniu autorki i Kasi Klawa. Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Oskar Formella odczytał przemówienie przygotowane specjalnie na tę uroczystość. W dalszej części uroczystości odczytano życzenia od: Wójta Gminy Przodkowo- Andrzeja Wyrzykowskiego, który życzył wszystkim nauczycielom i pracowników obsługi i administracji szkoły, wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji oraz społecznego uznania oraz od Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Haliny Uchman. Do życzeń dołączył się także: ks. Józef Kuchta, radna Halina Ulkowska i przewodniczący Franciszek Rzeszewicz. Po życzeniach uczniowie z klasy I, II i III gimnazjum zaprezentowali program artystyczny pt : „Tryptyk sceniczny o szkole”. Treścią przedstawienia było funkcjonowanie uczniów w szkole. Był to niezwykle realistyczny obraz jej osobliwości – kolekcji uczniowskich „ ziółek” i uczniów opisanych przez trafnie dobrane pseudonimy ( m.in. Powsinoga, Strojnisia, Kłopotowski) .W spektaklu swoje talenty wokalne zaprezentowały: Natalia Wilczewska i Paulina Kulaszewicz. Przedstawienie pokazało także, że zajęcia teatralne rozwijają uczniów: przełamują tremę, przybliżają tajniki dykcji, gry aktorskiej, ćwiczą pamięć. Uświadamiają, że praca nad spektaklem kształci obowiązkowość i i odpowiedzialność. Spektakl został przyjęty przez zgromadzoną publiczność burzliwymi brawami.
Ważnym elementem uroczystości w Czeczewie był Jubileusz pracy pedagogicznej Ewy Chmielowskiej i Grażyny Damps oraz Jubileusz pracy zawodowej Elżbiety Czerwionka.
Dyrektor życzył Jubilatom: „ wiary i cierpliwości, nie gasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków. Niech Wasza wiedza i pasja służą jak najlepszemu wychowaniu młodego pokolenia naszej małej Ojczyzny- gminy Przodkowo”.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej była bardzo udana.

Magda Toporek

Foto: Beata Krauza