Na uroczyste rozstrzygnięcie :
 XIII Konkursu Poetyckiego na „Wiersz o muzyce” dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów województwa pomorskiego

            pod patronatem Wójta Gminy Przodkowo

    w dniu 25 października  2012 r.( czwartek) o godz. 1230
w Zespole Szkół w Czeczewie (gm. Przodkowo)

W programie:
    uroczyste otwarcie zakończenia Konkursu
    odczytanie protokołu jury i wręczenie nagród
    prezentacja nagrodzonych prac przez uczniów
Zespołu Szkół w Czeczewie
    prezentacja wyników konkursu poetyckiego w  internecie: www.czeczewo.pl , www.przodkowo.pl

    Prezentacja multimedialna przygotowana przez ucznia  Zespołu Szkół w Czeczewie w ramach innowacji „Jesteśmy autorami muzyki i piosenek”
na temat: Zespołu The Beatles,
List do sir Paula McCartneya
      

Gościnnie wystąpi:
 – Marcelina Brylowska – uczennica z Gimnazjum w  Chmielnie(przygotowanie: Grzegorz Puzdrowski)
             

Organizatorzy: Rada Gminy w Przodkowie
                         Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Czeczewie