31. października 2012 roku w Warszawie rozstrzygnięta została 2. Edycja konkursu MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA
        Organizatorem Konkursu była Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”  Konkurs  adresowany był  do klas szkół podstawowych i gimnazjów.
Wystarczyło tylko, by klasa:
1) skomponowała krótką piosenkę (od 30 sekund do 1 minuty 30”) i wspólnie stworzyła jej tekst,
2) wykonała piosenkę i nagrała ją w dowolnych plikach audio video.
      Jury konkursu pod przewodnictwem: Moniki Gromek – kompozytorki piosenek dla dzieci i młodzieży, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, doradcy metodycznego  m. st. Warszawy w zakresie muzyki, eksperta w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej
w składzie:
Agnieszka Widlarz – kompozytorka piosenek dla dzieci i młodzieży,
Violetta Łabanow-Jastrząb – prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich
Anna Kierkosz – autorka tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, sekretarz jury konkursu dokonało punktacji i oceny produkcji muzycznych nadesłanych na II edycję konkursu i przyznało  nagrody regulaminowe, specjalne i wyróżnienia dla nauczycieli.
Nagrodę specjalną za wysoki poziom produkcji, aktywność i idealną współpracę zespołową  otrzymała:
– klasa 2 Gimnazjum z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie za „Piosenkę o Zaczarowanej Krainie”(muzyka: Jerzy Stachurski, słowa: Sandra Leman z klasy 2 gimnazjum),przygotowaną pod kierunkiem Pana Jerzego Stachurskiego.
          Ze względu na szczególnie trudne i złożone zadanie, jakim jest organizacja i przeprowadzenie wieloetapowej produkcji- wspólnego zadania, czyli realizacji minutowej piosenki klasowej w postaci klipu audiowizualnego, Jury Konkursu pragnie wyrazić ogromny podziw i podziękowanie dla wszystkich nauczycieli, dzięki aktywności i pracy których, dzieci i młodzież mogły poszerzyć swoje doświadczenia artystyczne i rozwinąć kreatywność i muzykalność. Szczególne podziękowania, w postaci wyróżnień specjalnych, jury postanowiło przekazać na ręce m.in.:
-Pana Jerzego Stachurskiego – za perfekcjonizm i szczególna dbałość o warstwę muzyczną projektu i rozwój artystyczny podopiecznych.
       30 listopada 2012 roku,  w  Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie odbędzie się koncert finałowy konkursu, gdzie zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia wszystkim uczestnikom 2. Edycji konkursu.
 
       Już teraz nagrodzony teledysk, uczniów z Czeczewa, można obejrzeć na stronie: YOU TUBE, wpisując hasło: minutowa piosenka klasowa.

wk