W dniu 27 lutego 2013 r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Przodkowie zostały rozegrane eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Obecny na rozgrywkach  st. bryg. inż. Edward Kwidziński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, w powitaniu uczestników Turnieju  powiedział : „ Turniej Wiedzy Pożarniczej ”  ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Eliminacje gminne w Przodkowie odbywają się jako pierwsze w powiecie kartuskim”.
            Do rozgrywek „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” w Przodkowie przystąpiło 47 uczestników w trzech grupach wiekowych: grupa I – szkoła podstawowa, grupa II – szkoła gimnazjalna i grupa III – szkoła ponadgimnazjalna. Uczestnicy Turnieju rekrutowali się ze szkół  w: Przodkowie, Pomieczynie, Wilanowie Przodkowie, Czeczewie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.
Uczniów do Turnieju przygotowali nauczyciele: Elżbieta Pielowska, Róża Rzeszewicz, Stanisław Kus, Jerzy Stachurski, Grzegorz Machola.
Patronat nad Turniejem Wiedzy Pożarniczej” „Młodzież Zapobiega Pożarom” objął Wójt Gminy Przodkowo.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji pisemnych i finału ustnego Komisja Turnieju w składzie: mł. bryg. Marian Kwidziński – zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,   Marcin Klinkosz z Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, dh Leon Deyk – Komendant Gminny OSP wyłoniła zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.
W grupie I szkół podstawowych:
1. Marek Wicki – I miejsce
2. Anita Krefta – II miejsce
3. Rafał Brzeczkowski – III miejsce
W grupie II szkół gimnazjalnych:
1. Kamila Konkol – I miejsce
2. Marta Merchel- II miejsce
3. Izabela Kolmetz – III miejsce
W grupie III szkół ponadgimnazjalnych:
1. Robert Merchel – I miejsce
2.Daniel Hoppa – II miejsce
3.Kamil Hoppa
Zwycięzcy poszczególnych grup wezmą udział w eliminacje powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Kartuzach.
Nagrody, dla laureatów Turnieju oraz wszystkich jego uczestników, ufundowane przez Wójta Gminy Przodkowo wręczali członkowie Komisji oraz Dorota Drajok – reprezentująca Wójta.

JW.

Foto: Grzegorz Machola