Szanowni Państwo

Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie informuje Szanownych Rodziców, że zapisy na zajęcia z ROCZNEGO  OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  na rok szkolny 2013/2014
odbędą się w budynku Zespołu Szkół w Czeczewie
 w gabinecie pedagoga, w dniu 4 kwietnia(czwartek) o godz. 8-14

Prosimy o przyniesienie:

–   wypełnionej „karty dziecka 5 – letniego(plik)
–   odpisu aktu urodzenia dziecka (kserokopia)
–   dokumentu potwierdzającego nr PESEL dziecka
– dowodów osobistych obojga rodziców lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub zamieszkanie w obwodzie szkoły.

UWAGA!
Jeżeli dziecko nie mieszka pod danym adresem lub przebywa za granicą, albo też z innych powodów nie będzie uczęszczało NA ZAJĘCIA Z ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole prosimy niezwłocznie o zgłoszenie zaistniałych faktów w sekretariacie szkoły nr tel. (58)685 12 90