Stypendia marszałka województwa pomorskiego otrzymało w tym roku 74  twórców kultury. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 03 kwietnia 2013 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
      Stypendia dla twórców kultury są przyznawane przez marszałka województwa od 2002 r. W tym roku  przyznano stypendia dla twórców kultury w łącznej wysokości 250 000 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt  tysięcy zł).
 Dofinansowane stypendia dotyczą projektów z dziedziny m.in.: muzyki, literatury, sztuk wizualnych  oraz fotografii i filmu. Wśród tegorocznych  stypendystów znaleźli się m.in.:
Tomasz Fopke i Jerzy Stachurski –stypendium zostało przyznane na wydanie drugiej części śpiewniczka w języku kaszubskim pt. „Piosenki dla knôpika i dzéwczątka II”, zawierającego utwory dydaktyczne dla dzieci w wieku od 3-7 lat.

        Dyplomy wyróżnionym artystom wręczył osobiście marszałek Mieczysław Struk. W uroczystości wzięli  udział m.in.: gospodarz spotkania, dyrektor NCK Lawrence Okey Ugwu, Maria Kuczyńska – przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu pomorskiego sejmiku, Władysław Zawistowski– dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
        Część oficjalną przeplatały występy artystów.  Wykonawcami utworów: Krzysztofa Olczaka i  Krzysztofa Naklickiego były: Elżbieta Rosińska- akordeon i Anna Sawicka- wiolonczela. Wiersze Tadeusza Dąbrowskiego czytała Violetta Seremak-Jankowska.
 wk
foto:  Marszałek Mieczysław Struk i stypendyści: Tomasz Fopke i Jerzy Stachurski