Nasza szkoła, jak co roku, uświetniła ten szczególny dzień w kalendarzu, przygotowując krótki apel okolicznościowy, poświęcony Konstytucji i drodze do jej uchwalenia. W 2013 roku zadanie przygotowania apelu otrzymała klasa IV pod kierunkiem nauczyciela historii Arkadiusza Domaros. Uczniowie przygotowali także gazetkę okolicznościową na głównym holu szkoły.
Dzień ten w naszym kraju traktowany jest szczególnie, na wszelkich instytucjach samorządowych i państwowych wywiesza się flagi narodowe, organizuje się uroczyste spotkania, pochody, apele. Wszystko to okazji niezwykłego wydarzenia w historii naszego kraju – kiedy to zaprzysiężono  pierwszą w Polsce, ale równocześnie także pierwszą w Europie, ustawę zasadniczą, zwaną konstytucją. Wyprzedzili nas jedynie Amerykanie, gdzie ten szczególny akt został przegłosowany cztery lata wcześniej. Niedługo zaś po naszej konstytucji trzeciomajowej, na kartach historii zapisali się Francuzi, ogładzając swoją konstytucję już we wrześniu 1791 roku.
Oczywiście, konsekwencje ratyfikowania tego aktu nie były dla Polski pomyślne. Grupa naszych rodaków, uważających się za patriotów, udała się do Rosji, aby uzyskać tam pomoc wojskową od carycy Katarzyny przeciwko czemuś, co uważali za zamach na święte swobody szlacheckie. Te swobody od dziesięcioleci niszczyły nasz kraj, sprowadzając go na skraj przepaści. I choć potem Polska zniknęła z mapy Europy, dzięki knowaniom podobnych „patriotów” – liczy się sam fakt, że podjęto próbę ratowania naszego kraju. Tą próbą była właśnie Konsytuacja Trzeciego Maja
AD