W dniu 15.04.2013 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbył się Wojewódzki Konkursu Plastyczny pod tytułem: „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”
Do komisji wpłynęło 21 prac. Nie przyznawano miejsc.
Do kolejnego etapu wybrano następujące prace:
W kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
1. Klaudiusz Szlas kl. Ib
2. Zuzanna Wicka kl. Ia
3. Angelika Wilczewska kl. III
4. Michał Klinkusch kl. III
5. Patrycja Krenc kl. III
W kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:
1. Klaudia Rzeszewicz kl. V
     Prace te wezmą udział w eliminacjach gminnych.
A.L