„Było wesoło, słodko i rodzinnie” – powiedziała Ania(lat 10) uczestniczka Festynu dla dzieci, który odbył się 30 maja b.r. na placu rekreacyjno-sportowym, obok remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czeczewie. Piękna pogoda zachęciła do udziału w nim: rodziców z dziećmi w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym i młodzież a także babcie i dziadków. Impreza zgromadziła około 100 mieszkańców Czeczewa.
W programie Festynu, w trzech grupach wiekowych, dzieciom zapewniono: gry i konkursy z nagrodami( słodycze, lody, zabawki) Młodzież uczestniczyła w rozgrywkach piłkarskich. Dla rodzin przygotowano konkurs muzyczny z nagrodami, który prowadził grający na różnych instrumentach m.in. fletni Pana, harmonijce ustnej, artysta Valery Filipov.
Inną atrakcją, dla wszystkich uczestników imprezy, było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.{joomplucat:86 limit=4|ordering=random}
Wszyscy uczestnicy Festynu, na jego zakończenie, zgodnie powiedzieli: do spotkania na podobnej imprezie, za rok !
Organizatorami Festynu byli: Rada Sołecka w Czeczewie, Sołtys Czeczewa i Ochotnicza Straż Pożarna w Czeczewie.

JW.

Foto: Justyna Dampc