Wybrano sołtysa Czeczewa

      Dnia 06.06.2013 r. odbyło się zebranie wyborcze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeczewie. Frekwencja wyniosła 29 zebranych.       O godz. 18.00 Wójt Gminy…