Dnia 06.06.2013 r. odbyło się zebranie wyborcze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeczewie. Frekwencja wyniosła 29 zebranych.
      O godz. 18.00 Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski otworzył posiedzenie, witając wszystkich przybyłych. Wójt zapoznał obecnych z trybem wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Zgłoszona przez zebranie wiejskie kandydatka na sołtysa, Zofia Toporek, w głosowaniu tajnym otrzymała: 28 głosów. Będzie sołtysem sołectwa Czeczewo w latach: 2013-2017.
      Decyzją zebrania wiejskiego ustalono 6-cio osobowy skład Rady Sołeckiej, do której weszli: Lucyna Grablowska, Kazimierz Dampc, Teofil Kandziora, Jarosław Sypion, Jacek Kreft, Dariusz Toporek. W zebraniu uczestniczyli takżę: Pani Izabela Kloskowska – sekretarz Gminy Przodkowo oraz Pani Ewelina Głowienka.
      Podczas zebrania Wójt odpowiadał na zgłoszone pytania i wnioski. Mówił o inwestycjach związanych z sołectwem Czeczewo i gminą Przodkowo. Poinformował m.in. o planach kontynuacji budowy chodnika na ulicy Gdańskiej.{joomplucat:91 limit=4|ordering=random} Na zdjęciu Wójt Andrzej Wyrzykowski, sołtys Zofia Toporek i nowo Wybrana Rada Sołecka
Tekst i foto: Jan Wiśniewski