Dnia 14 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Wilanowie odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych redakcji gazetek szkolnych. Powiatowy Przegląd Gazetek Szkolnych odbył się tam po raz jedenasty. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski. Przeglądu szkolnej prasy dokonała redaktorka Gazety Kartuskiej pani Lucyna Puzdrowska. Po zapoznaniu się z nadesłanymi gazetkami szkolnymi przedstawicielka prasy lokalnej postanowiła przyznać w kategorii szkół podstawowych następujące miejsca:
I miejsce –.,,Duszek” ze Szkoły Podstawowej w Staniszewie i ,,Literka” ze Szkoły Podstawowej w Załakowie,
II miejsce- ,,Halo Puchatek” z Sierakowic i ,,Przerywnik” ze Szkoły Podstawowej w Wilanowie,
III miejsce- ,,W ścianach dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.
      W kategorii zespołów szkół i gimnazjów przyznano natomiast :
I miejsce – .,,Zwierciadło szkoły” z Zespołu Szkół w Pomieczynie
II miejsce- ,,Oczko” z Gimnazjum w Staniszewie
III miejsce- ,,Czeczewskie Oko” z Zespołu Szkół w Czeczewie.
Podczas spotkania nagrodzono też uczestników Konkursu dla młodych dziennikarzy. Uczniowie szkół zgłosili do oceny fotoreportaże i reportaże dotyczące wydarzeń związanych ze szkołą. Po zapoznaniu się z nadesłanym materiałem redaktorka Gazety Kartuskiej nagrodziła prace następujących uczniów :
I miejsce – Zuzanna Klawikowska – Szkoła Podstawowa w Przodkowie, Ola Mysz – Szkoła Podstawowa w Sierakowicach, Agata Arent- Szkoła Podstawowa w Przodkowie,
II miejsce- Szymon Ortmann – Szkoła Podstawowa w Sierakowicach,
III miejsce – Paulina Slas, Paulina Stromska , Joanna Warkusz i Aleksandra Grotha ze Szkoły Podstawowej w Przodkowie,
Wyróżnienie: Monika Lawicka ze Szkoły Podstawowej w Przodkowie, Agnieszka Lelek i Wiktoria Richert ze Szkoły Podstawowej w Przodkowie, Iwona Barzowska- Szkoła Podstawowa w Przodkowie. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce otrzymały uczennice Gimnazjum w Pomieczynie Barbara Sypion oraz Aleksandra Walkusz.
      Wręczenie nagród odbyło się w obecności przedstawicielki Urzędu Gminy Przodkowo pani Katarzyny Markowskiej, która zajmuje się promocją , kulturą i sportem, redaktorki Gazety Kartuskiej Lucyny Puzdrowskiej , sponsora Wojciecha Czerwinskiego, który wykonał przepiękne statuetki z kamienia oraz zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilanowie pani Grażyny Dejk. {joomplucat:94 limit=4|ordering=random} Organizatorzy dla zaproszonych gości, którzy przybyli z różnych miejsc powiatu przygotowali program artystyczny. Była żartobliwa scenka pt. ,,Wywiad z ,,Jedynką” , występ zespołu ,,Steps” z Przodkowa oraz szkolny chórek , który wykonał wakacyjne piosenki.
Pod koniec spotkania przedstawicielka organizatorów Beata Ludwichowska złożyła podziękowania dla Wójta Gminy Przodkowa Andrzeja Wyrzykowskiego na ręce pani Katarzyny Markowskiej za wieloletnią współpracę przy organizacji konkursu gazetek. Wyrazy wdzięczności skierowano też do pana Wojciecha Czerwinskiego i pani Lucyny Puzdrowskiej. Na zakończenie wszystkich uczestników zaproszono do wspólnego zdjęcia, na słodki poczęstunek oraz przegląd szkolnej prasy nadesłanej na konkurs. Powiatowy Przegląd Gazetek Szkolnych odbył się po raz ostatni. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację Konkursu dla młodych dziennikarzy oraz organizacje nowego konkursu tym razem skierowanego do uczniów, którzy pasjonują się fotografią. Edycja konkursu w roku szkolnym 2013/ 2014 brzmi ,,Cztery pory roku” . Już dziś Szkoła Podstawowa w Wilanowie zaprasza do zbierania materiału fotograficznego na ten temat.

Beata Ludwichowska