Do zdobycia karty rowerowej uczniowie przygotowują się na zajęciach techniki w klasie czwartej. Zdobycie karty rowerowej składa się z dwóch części:
-teoretycznej: uzyskanie dobrej oceny ze znajomości znaków drogowych, znajomości właściwego uczestnictwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniach, zaliczenia testu, obejrzenia  filmu o pomocy przedmedycznej i obsłudze technicznej roweru,
– praktycznej- jazdy rowerem w miasteczku ruchu  drogowego.{joomplucat:101 limit=4|ordering=random}
Dnia 26.06.2013 r. w Zespole Szkół w Czeczewie  odbył się egzamin na kartę rowerową, który przeprowadziła Komisja w składzie: sierż. szt. Adam Treder, Krystyna Kąkol, Jerzy Stachurski.
Do części teoretycznej przystąpiło 23 uczniów. Po przeprowadzeniu części teoretycznej i praktycznej kartę rowerową zdobyło 15 uczniów.
Anna Kreft
Foto: Anna Kreft, Anna Laskowska