W piątek 28 czerwca 2013r. o godzinie 8:45 świętowaliśmy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Pan Jerzy Stachurski – dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie przywitał przybyłych gości, wśród których byli m.in. ks. proboszcz Józef Kuchta oraz Przewodniczący Rady Rodziców. Dyrektor przywitał także wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Powiedział m.in. :
„Rok szkolny 2012/2013 był w naszej placówce kontynuacją wielu działań edukacyjnych. Do najważniejszych należała realizacja projektu pilotażowego „Cyfrowa Szkoła”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas : IV – VI oraz 11 nauczycieli. Szkoła nasza wzbogaciła się o nowy sprzęt m.in. laptopy oraz na szkolnej stronie www.czeczewo.pl został zainstalowany e-dziennik. Nauczyciele, w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”, wzięli udział w szkoleniach w : Warszawie, Gdyni, Gdańsku. Byliśmy też gospodarzem spotkania lokalnej konferencji, w ramach tego projektu, z udziałem 6 szkół z : Łęgowa, Gdyni, Kamienicy Królewskiej, Czerniewa, Połęczyna oraz Giemlic. Łącznie przybyło wtedy do naszej szkoły blisko 30 nauczycieli. W roku szkolnym miało miejsce ważne wydarzenie dla całej społeczności naszej szkoły, była nim ewaluacja problemowa w obszarach : „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły” oraz „Zarządzanie szkołą”. Szkoła to nie tylko budynek czy instytucja. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów. A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Dzisiaj mija rok szkolny 2012/2013, rok ciężkiej pracy, czas wytężonego wysiłku nauczycieli i wychowawców klas, uczniów i ich rodziców, a także pracowników administracji i obsługi szkoły. Mam nadzieję, że wszyscy odczuwamy radość i satysfakcję z osiągnięć minionych kilkunastu miesięcy. W dniu dzisiejszym żegnamy absolwentów gimnazjum. Za kilka miesięcy rozpoczną nowy etap w życiu – naukę w nowych szkołach. Niech wybrana szkoła będzie dla Was kolejnym, ciekawym wyzwaniem(…)
Teraz serdecznie chciałbym pogratulować tym uczniom, którym ten rok szkolny przyniósł sukcesy. W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w blisko 40 olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, turniejach o randze : międzynarodowej, ogólnopolskiej, powiatowej i gminnej. Do największych osiągnięć należą :                               
IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Rugby w kategorii mini – żak
(nauczyciel prowadzący : Paweł Bil),                              
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim – Linda Christiansen                    
IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Minutowa Piosenka Klasowa” dla kl. II gimnazjum i zamieszczenie teledysku na portalu YOU TUBE 
(nauczyciel prowadzący : Jerzy Stachurski),                                        
A teraz podziękowania :
Serdecznie dziękuję nauczycielom, za ich trud i wielką pracę,                        
Dziękuję pracownikom administracji i obsługi szkoły za codzienną troskę o czystość i bezpieczeństwo uczniów,
Dziękuję rodzicom za współpracę. Dzięki niej nauczyciele i wychowawcy mogli lepiej poznać dzieci i tym samym skuteczniej dostosować program nauczania do ich potrzeb.          
Dziękuję organowi prowadzącemu szkołę i wójtowi gminy, kuratorium oświaty za udzielenie pomocnych wskazówek, dziękuję księdzu proboszczowi Józefowi Kuchcie za nasze duchowe przewodnictwo i piękne uroczystości, za umożliwienie odbywania koncertów,        
Dziękuję strażakom z OSP Czeczewo, Kłosowo, Tokary.                          
Drodzy Uczniowie! Podczas najbliższych dwóch miesięcy nie będzie klasówek, sprawdzianów, odrabiania prac domowych. Nadchodzi czas radosny, czas swobody, wypoczynku, wyjazdów, na które w pełni zasłużyliście. Przede wszystkim wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. I nigdy nie zapominajcie o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni, dalecy od brawury i bezmyślności. Życzę Wam wspaniałych wakacji i udanego aktywnego wypoczynku. 
W kolejnej części uroczystości nie lada atrakcją był program artystyczny w wykonaniu uczniów z klas I-III. Akademia oparta była na motywie zakończenia roku szkolnego i powitania wakacji. Nie zabrakło także piosenki „Rap o szkole” do słów Eweliny Pupacz i Natalii Nowak w wykonaniu uczniów, z klasy IV. Ponadto podczas uroczystości został odczytany list od Wójta Gminy Przodkowo, w którym Pan Wójt życzył pracownikom oświaty, rodzicom i uczniom udanego i bezpiecznego wypoczynku, pełnego interesujących podróży, odkrywania nowych miejsc i spotkań z ciekawymi ludźmi. 
Najbardziej oczekiwanym momentem było wręczenie świadectw z czerwonym paskiem. Uczniów z wysokimi wynikami w nauce i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem uhonorował Pan dyrektor wraz z wychowawcami klas, składając osobiste gratulacje i przekazując nagrody książkowe.  {joomplucat:104 limit=4|ordering=random}
Po wystąpieniu pocztu flagowego odbyły się spotkania klasowe z wychowawcami.                                                
Grzegorz Krefta

Foto: Beata Krauza