I . Dofinansowanie podręczników szkolnych rok szkolny 2013-2014:

1) dla uczniów klasy I szkoły podstawowej:
Dochód rodziny na osobę: 539 zł. netto ,
Dofinansowanie zakupu podręczników: do kwoty 225 zł.
2) dla uczniów klasy II- III i V szkoły podstawowej:
Dochód rodzinny na osobę 456 zł. netto ,
Dofinansowanie zakupu podręczników: do kwoty 225 zł(kl II i III) a kl V do kwoty 325 zł.
Ostateczny termin składania wykazu uczniów do 13.09.2013 r.(sekretariat szkoły).

II. Dożywianie:
Dochód rodziny na osobę: 684 zł netto,

Wniosek pobrać z sekretariatu szkoły !

Ostateczny termin składania wniosków do 15.09.2013 r. w Urzędzie Gminy w Przodkowie
 (GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).
 

III. Pomoc socjalna (przybory szkolne)

Dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i wyżej.
Dochód rodziny na osobę: 539 zł. netto.
Wniosek pobrać  z sekretariatu szkoły!
Ostateczny termin składania wniosku w Urzędzie Gminy w Przodkowie (Referat Oświaty) do dnia 15.09.2013r.