Nowy rok szkolny 2013/14 w Zespole Szkół w Czeczewie rozpoczął się 02 września 2013 r. o godz. 8.00,  mszą św. w Kościele p.w. św. Józefa w Czeczewie, którą odprawił ks. Józef Kuchta- proboszcz parafii. Wzięli w niej udział: uczniowie oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna. Pierwszoklasiści przynieśli ze sobą tornistry i przybory szkolne, które zostały poświęcone w czasie liturgii.
          O godzinie 9.00, na sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014.    Wzięła w niej udział  cała społeczność szkoły oraz goście. Po wejściu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów  z klasy  IV i VI.  Młodzi artyści w humorystyczny sposób próbowali znaleźć sponę, czyli sposób na szkołę. Oczywiście najlepszym pomysłem okazała się systematyczna praca, która pozwala osiągać sukcesy. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, Pan Jerzy Stachurski, który przekazał od Wójta Gminy Przodkowo najserdeczniejsze życzenia z okazji inauguracji roku szkolnego. Do życzeń dołączyła się także radna Gminy Przodkowo-Pani Halina Ulkowska, która życzyła samych sukcesów i radości z podejmowanych wyzwań. Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu powiedział m.in., że dzisiaj szkoła to nie tylko lekcje, to także różne inne formy działań, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej, patriotycznej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi.    Szkoła, która potrafi tego nauczyć, odpowiednio motywować uczniów, rozwijać ich talenty, to prawdziwa szkoła odkrywców talentów.           
         Miłym akcentem uroczystości inauguracji roku szkolnego 2013-2014 były niespodzianki przygotowane dla najmłodszych uczniów. Uczniowie oddziału przedszkolnego otrzymali słoneczka z wpisanym w środku własnym imieniem, zaś pierwszoklasiści odblaski.{joomplucat:112 limit=4|ordering=random}
Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego -stopień nauczyciela mianowanego. Ślubowanie złożyli : P. Grażyna Damps, P. Anna Laskowska, P. Grzegorz Krefta.        Po części oficjalnej wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, by zapoznać uczniów z nowym planem zajęć.                                                                             
G.K.