Dnia 05.09.2013 r. w Zespole Szkół w Czeczewie, odbyły się warsztaty diagnostyczne w ramach projektu „System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5- Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. {joomplucat:113 limit=4|ordering=random}
        Warsztaty prowadziły: dr Monika Modrzejewska- Świgulska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Marzena Krefta- dyrektor Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach. W warsztatach wzięli udział wszyscy nauczyciele z Zespołu Szkół w Czeczewie.
JW