Zapraszamy na Spotkanie z Rodzicami

w dniu 23 września 2013 roku (poniedziałek)

godz. 18.00

miejsce: Zespół Szkół w Czeczewie

 

Program spotkania:

1.      Kalendarz roku szkolnego 2013/2014.

2.      Harmonogram wywiadówek 2013/2014.

3.      Wychowawcy klas 2013/2014.

4.      Plan uroczystości 2013/2014.

5.      Zmiany w prawie oświatowym:

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

– ochrona danych osobowych,

– segregacja śmieci,

6.      Koncepcja Pracy Szkoły:

– koncepcja pracy szkoły ZS Czeczewo (drzewo)

– plan pracy Dyrektora (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, Zespół Artystyczny, UKS Czeczewo)

 

7.      Dowozy szkolne:

– przystanki, godziny, dojazd do szkoły rowerem, kamizelki odblaskowe, )

8.      Regulamin świetlicy szkolnej i dowozy szkolne:

– godziny pracy świetlicy szkolne,

– oznakowanie przystanków „Dowozy szkolne”,

– odprowadzanie uczniów do autobusu (wychowawcy O-III, nauczyciel świetlicy, pracownik obsługi – oznakowani kamizelkami odblaskowymi),

– godziny pracy świetlicy socjoterapeutycznej

9.      Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny:

– Szklanka mleka w szkole,

– Owoce w szkole,

– Drzewko za butelkę,

10.  Projekty szkolne:

– Cyfrowa Szkoła (informacje o realizacji projektu)

– e-dziennik

– strona internetowa szkoły www.czeczewo.pl,

– System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim,

– Projekty Edukacyjne w II gimnazjum.

11.  Rada Rodziców:

– sprawozdanie,

– podziękowanie ,

– udzielenie absolutorium,

12.  Zajęcia pozalekcyjne:

– język angielski (oferty firm szkoleniowych),

– karate,

– inne wg zgłoszeń rodziców i firm szkoleniowych.

13.  Sprawy różne:

– PZU,

– komitet rodzicielski,

– szkolne koncerty i przedstawienia,

 

Wychowawcy klas !!! proszę o powiadomienie Rodziców przez wpis w dzienniczku Ucznia