– W dniu 30 września 2013 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Czeczewie odbędzie się szkolenie dla Rodziców z obsługi e-dziennika.
 
–  30 września 2013 roku o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Czeczewie odbędzie sie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie.

Program zebrania:

1.      Powitanie.

2.      Przedstawienie celu zebrania.

3.      Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

4.      Wybór przewodniczącego spotkania oraz sekretarza.

5.      Przedstawienie wszystkich uczestników spotkania.

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.      Podjęcie Uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.

8.      Dyskusja nad statutem, ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.

9.      Podjęcie Uchwały o przyjęciu Statutu.

10.  Zgłoszenie kandydatów i wybór Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

11.  Podjęcie Uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego.

12.  Zgłoszenie kandydatów i wybór Zarządu.

13.  Podjęcie Uchwały o wyborze zarządu.

14.  Zgłoszenie kandydatów i wybór Komisji Rewizyjnej.

15.  Podjęcie Uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.

16.  Podjęcie Uchwały przez Zarząd o wyborze Prezesa i innych osób mających pełnić określone funkcje w Zarządzie.

17.  Zamknięcie zebrania