ZESPÓŁ SZKÓŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA

I PUBLICZNE GIMNAZJUM

W CZECZEWIE

(gmina Przodkowo, woj. pomorskie)

                                            OGŁASZA

XIV KONKURS POETYCKI NA „WIERSZ O MUZYCE

 

            W konkursie mogą brać uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych

            Współorganizatorem konkursu jest  Rada Gminy w Przodkowie.

Każdy uczestnik konkursu powinien nadesłać 1 wiersz związany z szeroko pojętą tematyką muzyczną m.in.

 • Pięknem utworów muzycznych
 • Życiem kompozytorów
 • Budową i barwą dźwięków instrumentów muzycznych
 • Pięknem tańców (ludowych, współczesnych)
 • Fryderyk Chopin
 • Twórczość Witolda Lutosławskiego i Juliana Tuwima

 

Konkurs rozstrzygnięty będzie w kategoriach klas:

  1. klasa II –III
  2. klasa IV – VI
  3. klas gimnazjalnych
  4. szkół ponadgimnazjalnych

Prace w czytelnym rękopisie lub wydruk komputerowy należy nadesłać do dnia 21.10.2013r.  na adres:

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum

w Czeczewie, 84 -208 Kielno

lub przesłać mailem na adres:

jerzystachurski@wp.pl

Nadesłane prace powinny zawierać: imię i nazwisko, klasę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna(nauczyciela)

Prace oceni jury złożone z pisarzy Wybrzeża.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i rzeczowe.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  25 października 2013r.

 

                                   Sekretarz konkursu: Jerzy Stachurski