W piątek 11.10.2013 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Papieski.

            Swoją obecnością zaszczycili nas : Wójt Gminy Przodkowo – p. Andrzej Wyrzykowski, ks. proboszcz Józef Kuchta, radna Rady Gminy Przodkowo – p. Halina Ulkowska, dyrektor senior –  p. Władysław Marek wraz z nauczycielami seniorami, przedstawicielka Rady Rodziców –  p. Barbara Dampc, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie – p. Magdalena Szyłejko wraz z członkiem zarządu – p. Sebastianem Olszewskim, sołtys sołectwa Tokary – p. Grzegorz Wilczewski.

            Pierwszym akordem uroczystości było odśpiewanie Pieśni Szkoły. Następnie głos zabrał p. dyrektor Jerzy Stachurski, który powitał bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych i złożył podziękowania na ręce Pracowników Oświaty za trudną i odpowiedzialną pracę. Do życzeń dołączyli się także uczniowie z Samorządu Uczniowskiego, którzy wyrazili wdzięczność za najcenniejszy i najtrwalszy podarunek jakim jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w edukację, życzyli samych radości i sukcesów, spełnienia obranego celu oraz tego, aby praca nauczycieli była źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Życzenia złożył także Wójt Gminy Przodkowo, który życzył cierpliwości i wytrwałości oraz spełnienia wszelkich marzeń.

            W tym roku część artystyczna przygotowana została przez uczniów naszej szkoły pod opieką : p. dyrektora Jerzego Stachurskiego, p. Grażyny Damps, p. Elżbiety Czaja, p. Marii Warmowskiej, p. Jolanty Keler, Danuty Kitowskiej, Hanny Pestka i Anny Laskowskiej.


            Szczególnym momentem uroczystości było przypomnienie podstawowych wartości, jakie głosił nasz Papież. Młodzież przypomniała, że w tym roku 13 października w niedzielę obchodzimy XIII Dzień Papieski. Przebiegać on będzie pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek. Ponadto uczniowie  i zaproszeni goście usłyszeli muzyczne wykonanie ulubionych pieśni Jana Pawła II, które miały podniosły i refleksyjny charakter.

            Wiele radości sprawiła także część artystyczna dedykowana wszystkim nauczycielom. Specjalny program artystyczny przygotowali uczniowie klas O – III. Nie zabrakło w nim wierszy okolicznościowych deklamowanych przez najmłodszych uczniów naszej szkoły, a także interesujących układów choreograficznych do piosenek przygotowanych dla nauczycieli. Tego dnia piosenki wykonali również uczniowie kl. VI : „Będę nauczycielką”, „Dzień Nauczyciela”. Na uwagę zasługiwał także program satyryczny w wykonaniu uczniów klasy I gimnazjum, którzy zaprosili wszystkich zebranych gości na „Dzień Nauczyciela po naszemu”. Uczniowie w humorystyczny i niezwykle interesujący sposób zaprezentowali innowacyjne sposoby przeprowadzania lekcji w szkołach XXI wieku. Wspaniale zaprezentowali się także uczniowie klasy II gimnazjum, którzy zaprezentowali trzy scenki z życia szkoły. Każda z nich w zabawny sposób ukazywała podejście uczniów do nauki, sposób myślenia o przyszłości i sposoby zjednywania sobie nauczycieli.

Ważnym elementem uroczystości była prezentacja osiągnięć i prac uczniów. Pani Lucyna Reiter – Szczygieł wprowadziła zebranych w tematykę 49 numeru Czeczewskiego Oka, zaś p. Paweł Bil – nauczyciel wf – u i trener naszych rugbystów poinformował o kolejnych sukcesach naszych uczniów w I Regionalnym Turnieju Dzieci i Młodzieży w rugby. Osiągnięciem naszych uczniów jest także teledysk zrealizowany przez uczniów klasy III gimnazjum pod kierunkiem p. Joanny Groth i zaprezentowany podczas uroczystości.

W tym roku obchody Dnia Edukacji zbiegły się z Jubileuszami nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Okazją do bliższego poznania naszych Jubilatów były wywiady przeprowadzone  z nauczycielkami – p. Elżbietą Czaja, obchodzącą Jubileusz 30 – lecia pracy zawodowej i p. Marią Warmowską, obchodzącą Jubileusz 25 – lecia pracy zawodowej. Przeprowadzone wywiady zostały odczytane przez uczennice : Agnieszkę Zabrocką i Sandrę Leman. Wszyscy Jubilaci oprócz pięknych życzeń otrzymali kwiaty oraz upominki.

            Miłym akcentem uroczystości były również przyznane przez dyrektora nagrody z okazji Dnia Nauczyciela oraz podziękowania dla Rady Rodziców kadencji 2012/2013. Z entuzjazmem została także przyjęta wiadomość na temat założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, którego celem działania będzie wspieranie Zespołu Szkół w Czeczewie m.in. w obszarze edukacji oraz integracji środowiska lokalnego.

GK

Foto: Anna Laskowska