Wójt Gminy Przodkowo, Rada Gminy Przodkowo,

                       Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Przodkowie

                                                             ogłaszają:

                                   XXI  KONKURS LITERACKI

                      DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO- Przodkowo 2013

 

Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy podpisanych: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy do której uczęszcza oraz nazwiskiem nauczyciela(opiekuna)ucznia.

 

Tematyka prac jest dowolna.

Mile będą widziane prace napisane w języku kaszubskim lub w gwarze innego regionu.

Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach:

 

I.                   SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

a)      kl. I-III

b)      kl. IV-VI

II.                GIMNAZJUM

III.             SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Jury przyzna nagrody specjalne za zestaw wierszy napisanych przez ucznia z gminy Przodkowo oraz gmin partnerskich.

 

Prace należy nadsyłać do dnia :20.11.2013r.

 

                                               NA ADRES:

                        URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE,

                        UL.KARTUSKA 21, 83-304 PRZODKOWO

                        Z DOPISKIEM „KONKURS LITERACKI”

 

            ROZDANIE NAGRÓD NASTĄPI: 28.11.2013r.

 

SEKRETARZEM KONKURSU JEST: JERZY STACHURSKI