Jak co roku, 12 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Czeczewie wspólnie uczcili uroczystym apelem okolicznościowych kolejną, dziewięćdziesiątą piątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Młode pokolenie Polaków przechowuje pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce w 1918 roku, a których skutki mają olbrzymie znaczenie dla wszystkich żyjących Polaków.

            Wspominamy czasy, które przez prawie pięćdziesiąt lat usiłowano usunąć  w cień, pozbawić wszelkiego znaczenia i pogrążyć w mrokach historii. Jednak dzisiaj wracamy do wspominania tamtych wydarzeń, za sprawą uczniów piątej klasy Szkoły Podstawowej. Przygotowali oni pod kierunkiem nauczycieli Arkadiusza Domaros i Karoliny Wenta apel okolicznościowy, w którym słowami poetów i wieszczów przywoływali pamięć o minionych czasach, o trudnym okresie zaborów, powstaniach narodowych i wysiłkach Józefa Piłsudkiego, zmierzających do upragnionego finału. Ten dzień w końcu nastał, a stało się to 11 listopada 1918. Ta data na zawsze pozostanie w sercach Polaków, bowiem jej waga dla pokoleń naszych rodaków pozostaje niezmienna.

            Uczniów klasy piątej wspierali koledzy z klas czwartej i szóstej, którzy wykonali pieśni patriotyczne, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Wojenko, wojenko” oraz „Rota”, a cała szkoła przysłuchiwała się ich słowom. W ten właśnie sposób młodzi mieszkańcy Czeczewa, Tokar i Kłosowa kultywują tradycje narodowe, pamiętając o najważniejszych dla naszego państwa i narodu wydarzeniach.

                                                                                               Arkadiusz Domaros