W dniu 25.11.2013 r. o godz.16.00 odbędzie wywiadówka za I śródokresowa roku szkolnego 2013-2014.

 W programie:

 – prelekcja Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach w ramach projektu „System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim”,

 -dowozy szkolne w roku szkolnym 2014-2015- projektowane zmiany,

 -spotkania z wychowawcami klas.

 (Uwaga!  Termin Spotkania z Rodzicami uległ zmianie z 26.11.2013 r. wtorek – na 25.11.2013 r. – poniedziałek)