„Oto dom mój: cztery ściany wiersza

                                             W mojej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie”

                                                                           Julian Tuwim

Konkurs literacki dla uczniów województwa pomorskiego, ogłoszony po raz pierwszy  w  maju 1992 roku, ożywiał i aktywizował kulturalnie i literacko społeczność uczniowską gminy Przodkowo, powiatu kartuskiego i województwa pomorskiego. Stworzył szansę młodym ludziom sprawdzenia swoich umiejętności literackich, porównania się z innymi, przekonania o artystycznej wartości swoich utworów.

 Konkurs Literacki dla uczniów województwa pomorskiego  stanowi wyzwanie dla uczniów i nauczycieli ceniących sobie pracę nad językiem polskim i kaszubskim.

 Organizatorami Konkursu byli:

           – Wójt  Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski,

           – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Przodkowo,

           – przy współpracy organizacyjnej:

Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie.

           W XXI  Konkursie Literackim dla uczniów województwa pomorskiego  wzięło udział 120 autorów nadsyłając  357  wierszy.

W dniach 25-26-27  listopada 2013 r. jury w składzie:

Stanisław Janke- przewodniczący, Jerzy Stachurski, Lucyna Reiter-Szczygieł, Grzegorz Krefta postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria klas I-III szkoły podstawowej

I miejsce:

Paulina Strzeszewska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka  w Słupsku, nauczyciel prowadzący: Monika Muszyńska

Joachim Szczygieł, Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Dobrzewinie-Karczemkach

II miejsce

Kacper Strzałka, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka  w Słupsku,, nauczyciel prowadzący: Monika Muszyńska

Monika Kreft, Szkoła Podstawowa w Wilanowie, nauczyciel prowadzący Grażyna Dejk,

III miejsce

Amelia Plichta Szkoła Podstawowa w Szarłacie, nauczyciel prowadzący Marzena Potrykus,

Amelia Formela, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie, nauczyciel prowadzący: Janina Wenta

Wyróżnienie:

Wiktor Łasak, Szkoła Podstawowa w Czeczewie, nauczyciel prowadzący Danuta Kitowska,

Magdalena Kreft, Szkoła Podstawowa w Czeczewie, nauczyciel prowadzący Jolanta Keler

Luna Rodriguez-Ruiz, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka  w Słupsku,, nauczyciel prowadzący: Alicja Skrzypińska

Dawid Kołkowski, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka  w Słupsku,, nauczyciel prowadzący: Alicja Skrzypińska

 

 Kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce

Monika Łosińska, Szkoła Podstawowa w Chmielnie, nauczyciel prowadzący: Klaudyna Pielowska

Klaudia Bojanowska, Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, nauczyciel prowadzący Janina Lis

II miejsce

Wiktoria Leman, Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, nauczyciel prowadzący Janina Lis, Michalina Król

Marta Hirsz, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie, nauczyciel prowadzący: Beata Klein

Zuzanna Klawikowska, Szkoła Podstawowa w Wilanowie, nauczyciel prowadzący; Elżbieta Pielowska

III miejsce

Julia Wnuk Lipińska, Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Konarzynach, nauczyciel prowadzący: Izabela Pobojewska

Anna Frankowska, Szkoła Podstawowa w Wilanowie, nauczyciel prowadzący; Elżbieta Pielowska

Marta Kostrzewska, Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Konarzynach, nauczyciel prowadzący: Anna Warsińska

Wyróżnienie:

Emilia Kreft, Szkoła Podstawowa w Czeczewie

Anna Okrój, Szkoła Podstawowa w Szarłacie, nauczyciel prowadzący: Barbara Brylowska

Alicja Beruś, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie, nauczyciel prowadzący: Beata Klein

Magdalena Bojek, Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, nauczyciel prowadzący: Janina Lis, Agata Tarasiuk,

Kategoria klas gimnazjalnych

I miejsce:

Sylwia Wentk, Gimnazjum w Czeczewie

Joanna Marszk, Zespół Kształcenia i Wychowania im. ks. Antoniego Peplińskiego w Kamienicy Szlacheckiej,  nauczyciel prowadzący: Teresa Weyer

II miejsce:

Agata Szreder, Gimnazjum w Czeczewie

Daria Ziemińska, , Gimnazjum w Chmielnie, nauczyciel prowadzący: Blandyna Mirosławska,

Julia Formela, Gimnazjum w Gowidlinie, nauczyciel prowadzący Bożena Lejk

III miejsce:

Sylwia Szreder, Gimnazjum w Pomieczynie, nauczyciel prowadzący Maria Krauza

Anna Lejk, Społeczne Gimnazjum Językowe w Lęborsku

Monika Rosinke, Społeczne Gimnazjum w Dobrzewinie –Karczemkach

Edyta Wenta, Gimnazjum w Gowidlinie, nauczyciel prowadzący Bożena Lejk

Wyróżnienie:

Monika Kreft, Gimnazjum w Pomieczynie, nauczyciel prowadzący Maria Krauza

Weronika Pobłocka, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mściszewicach, nauczyciel prowadzący: Jadwiga Bulczak,

Oliwia Bakhaus, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Konarzynach, nauczyciel prowadzący: Anna Warsińska,

Linda Christiansen, Gimnazjum w Czeczewie

Agata Ruszkowska, Gimnazjum w Gowidlinie, nauczyciel prowadzący: Bożena Lejk

 Kategoria klas  ponadgimnazjalnych

I miejsce:

Mateusz Reuter, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, nauczyciel prowadzący: Renata Brzezińska

II miejsce:

Dawid Naubauer, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, nauczyciel prowadzący: Renata Brzezińska

III miejsce:

Monika Potrykus, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie, nauczyciel prowadzący: Katarzyna Pobłocka

Wyróżnienie:

Barbara Sypion, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie, nauczyciel prowadzący: Dorota Wilczewska

 Nagrody specjalne:

Za najlepsze wiersze napisane  w języku kaszubskim nagrodę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Przodkowie otrzymała:

Sylwia Szreder, Gimnazjum w Pomieczynie, nauczyciel prowadzący Maria Krauza

Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie dla ucznia tej placówki otrzymała:

Agata Szreder, Gimnazjum w Czeczewie

Jury dziękuje organizatorom Konkursu za konsekwentną  i wieloletnią popularyzację twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Jury dziękuje:  Gminie Przodkowo za ufundowanie nagród książkowych.

Jury zachęca organizatorów Konkursu do jego kontynuowania i opublikowania wyboru nagrodzonych w konkursie wierszy  w antologii.

Przodkowo, 28.11.2013r.

              

       Podczas uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się w czwartek, 28 listopada 2013 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum im. Witolda Pileckiego w Przodkowie zostały ogłoszone wyniki Konkursu. Wzięli w niej udział: Andrzej Wyrzykowski- Wójt Gminy Przodkowo, Kazimierz Klas- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych , Grzegorz Machola- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, laureaci konkursu wraz z nauczycielami oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy z  prawdziwie polską gościnnością przyjęli wszystkich uczestników uroczystości albowiem przygotowali „szwedzki stół” ze słodkościami. Był jeszcze jeden miły akcent uroczystości- sto lat i kwiaty dla Wójta w przeddzień imienin.

Refleksje jurora konkursu nadesłał Stanisław Janke. Zostały one odczytane podczas uroczystej gali zakończenia Konkursu:

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Miłośnicy Poezji Pomorskiej!

Władze Gminy Przodkowo!

Szanowni Państwo!

 To już dwudziesty pierwszy rok organizowania Konkursu Literackiego dla Uczniów Województwa Pomorskiego. Miałem zaszczyt przez większość tych lat brać udział w pracach komisji konkursowej, oceniającej prace poetyckie uczniów z różnych zakątków Pomorza.

Po lekturze tegorocznych wierszy 120 uczestników konkursu zrodziło się we mnie kilka refleksji. Przede wszystkim odczuć można nieodparte przekonanie, że autorzy tej poezji są ludźmi wolnymi i żyją w wolnej Ojczyźnie. Czuć w tych wierszach radość swobodnego wypowiadania się, bez wewnętrznej cenzury, bez krępujących ograniczeń. Widać też odpowiedzialność za słowo, poczucie misji w otwieraniu swojego wnętrza przed czytelnikami tej poezji. Co zajmuje młodych autorów lirycznych strof na początku XXI wieku, szczególnie uczniów ze starszych roczników? Bardzo ważną wartością jest wiara w Boga, obecność religii w życiu człowieka, poszukiwanie sensu istnienia. Równie bliskie autorom jest życie rodzinne, możliwość spełniania marzeń w kręgu rodziców, rodzeństwa i krewnych. W uczuciach pierwsze miejsce zajmuje miłość, nie tylko do Boga, rodziców, ale także do świata roślin i zwierząt, muzyki i sztuki, odczuwanie sympatii do koleżanek i kolegów, pragnienie bycia i działania w kręgu znajomych osób. Dla cząstki uczestników jest też ważna miłość  do Małej Ojczyzny kaszubskiej, do jej języka, kultury i tradycji. Poezja pisana w regionalnym języku kaszubskim ma walor czegoś mistycznego, zachowuje mowę przekazywaną przez dziadków i rodziców, pogłębia więzi z minionymi pokoleniami Kaszubów i Pomorzan.

Czy ten konkurs jest potrzebny? Jest bardzo potrzebny w szczególności tym, którzy odczuwają radość tworzenia, przekazywania swojej literackiej wyobraźni innym. Jest wydarzeniem, w którym można się sprawdzić, odnaleźć swoją pasję artystyczną. Dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, od których zależy coroczne trwanie konkursu. Przede wszystkim dobremu duchowi tego wydarzenia, poecie i kompozytorowi, dyrektorowi szkoły w Czeczewie, Jerzemu Stachurskiemu. Organizatorom: Wójtowi Gminy Wejherowo Andrzejowi Wyrzykowskiemu, Oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiemu w Przodkowie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum imienia Witolda Pileckiego w Przodkowie.

Życzę wszystkim przeżycia bogatej uczty duchowej, laureatom nagród i wyróżnień dalszych sukcesów artystycznych, organizatorom wytrwałości w kontynuowaniu tego cennego wydarzenia dla młodych adeptów literatury.

Stanisław Janke

Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli: Andrzej Wyrzykowski-wójt gminy Przodkowo. Nagrodzone wiersze przedstawili uczniowie: Zespołu Szkół w Pomieczynie, Szkoły Podstawowej w Wilanowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.

                                 Podczas gali program poetycko-muzyczny pt: „Wszystko o zwyczaju Andrzejkowym” przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie(przygotowanie: Dorota Wilczewska i Katarzyna Pobłocka). Pięknie wykonane trzy piosenki, w tym  „Wspomnienie” do wiersza Juliana Tuwima z muzyką: Marka Sarta zaprezentował Zespół Wokalno- Instrumentalny( w składzie: Paulina Lis, Wojciech Złoch, Mateusz Pawelczyk, Szymon Cybula, Karol Cybula) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

              Prowadzący galę: Róża Rzeszewicz i Jerzy Stachurski podziękowali wszystkim za współpracę przy jej przygotowaniu, w tym:

-Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za przyjęcie roli gospodarza uroczystości,

-Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za staranne przygotowanie oprawy muzycznej Konkursu,

-Lucynie Reiter-Szczygieł za prace w jury, prowadzenie sekretariatu Konkursu i przygotowanie dyplomów,

-Annie Wydrowskiej  wraz  z klasą I Technikum Żywienia za  przygotowanie słodkiego  poczęstunku,

-Grzegorzowi Krefta – za prace jury, 

 -Annie Laskowskiej i Grzegorzowi Krefta za przygotowanie oprawy plastycznej auli.

JW

 Foto:

 Izabela Łasak( 116,124),

Lucyna Reiter-Szczygieł(1,2,3,4,5)