W  środę, 11 grudnia 2013 r., wręczono najzdolniejszym pomorskim uczniom stypendia przyznane w ramach samorządowego projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. Gala stypendystów rozpoczęła się o godz. 11.30 w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku.

 W roku szkolnym 2013/2014 400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 300 zł miesięcznie.

W tym roku szkolnym  stypendium otrzymały uczennice: Martyna Leman, kl. II gimnazjum (nauczyciel prowadzący: Grzegorz Krefta) i Sandra Leman, kl. III gimnazjum (nauczyciel prowadzący: Anna Kreft). 

Trwający od sześciu lat program pomocy stypendialnej, promujący młode pomorskie talenty, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów między innymi dzięki zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 Opr. BK

Źródło:www.wrotapomorza.pl