Życzenia świąteczne

 „Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu połowy drogi dosięgła, wszechmocne słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu” (Mdr.…