„Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu połowy drogi dosięgła, wszechmocne słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu”

(Mdr. 18, 14-15)

 Na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2014
składamy najlepsze życzenia zdrowia

i wytrwałości, sił do pokonania trudów, ludzkiej życzliwości,
pokoju i wielkiej radości

 

Życzą:

Dyrektor, Rada Pedagogiczna

i

Rada Rodziców

Zespołu Szkół w Czeczewie