Osoby, które złożyły wnioski, w Urzędzie Gminy Przodkowo, o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym we wrześniu 2013 roku zostaną powiadomione pisemnie o możliwości ubiegania się o stypendium na okres styczeń-czerwiec 2014.

Na ten cel honorowane będą faktury imienne wystawione na wnioskodawcę od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2014 roku.

Przodkowo, 7 stycznia 2014 roku

(informacja UG Przodkowo)