Co roku odbywają się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.

4 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w  Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Celem eliminacji jest pogłębianie przez uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego a także praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Organizatorem tegorocznego turnieju był ZG ZOSP RP w Przodkowie, oraz Gmina Przodkowo. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół: podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej  z: Pomieczyna, Wilanowa, Czeczewa, Przodkowa, łącznie 38 uczniów.
Turniej został przeprowadzony w formie testu- I część i pytań ustnych- II część.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała   komisja w składzie:

kpt. Emilia Stępień, st. kpt. Wojciech Markowski(przewodniczący) z KP PSP Kartuzy, dh Leon Deyk – komendant gminny OSP, Jan Krauza – prezes gminny OSP w Przodkowie.

Opiekunami uczniów biorących udział w Turnieju byli: Róża Rzeszewicz, Elżbieta Pielowska, Stanisław Kus, Jerzy Stachurski.

Przed rozpoczęciem turnieju przewodniczący Komisji powitał uczestników, opiekunów oraz jurorów. Następnie  zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji podczas obliczaniu wyników testów. Po rozdaniu pytań testowych uczniowie przystąpili do pracy.
Po  sprawdzeniu testów i przeprowadzeniu pytań ustnych, przez komisję, wytypowano czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych.

I grupa wiekowa – (szkoły podstawowe)

I miejsce: Anita Kreft,

II miejsce: Wojciech Groth,

III miejsce: Klaudia Klawikowska

 II grupa wiekowa – (gimnazja)

I miejsce: Patryk Krefta,

II miejsce: Izabela Kolmetz,

III miejsce: Kamila Kąkol

III grupa wiekowa- szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce: Tomasz Wicki,

II miejsce: Sebastian Bliźniewski,

III miejsce: Marek Joskowski

Do eliminacji powiatowych,  zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli I miejsce w swojej grupie wiekowej.
Wójt Gminy Przodkowo wręczył dyplomy i nagrody oraz życzył zwycięzcom powodzenia w eliminacjach powiatowych. Słowa podziękowania skierował także do nauczycieli przygotowujących młodzież do eliminacji gminnych.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe upominki.
Fundatorem nagród  był Urząd Gminy Przodkowo.

JW.

Foto: Elżbieta Pielowska