Takiego wydarzenia artystycznego w Przodkowie chyba jeszcze nie było.

6 marca 2014 roku w  auli przodkowskiej Szkoły Ponadgimnazjalnej odbyło się spotkanie z twórczością kompozytora, poety, pedagoga i dyrektora szkoły Jerzego Stachurskiego. Było to niezwykłe, wyjątkowe i niezapomniane spotkanie.

 Do samego rozpoczęcia Koncertu tylko organizatorzy znali jego scenariusz. Nie znali go ani zaproszeni goście ani sam jubilat, Jerzy Stachurski. Treść i forma tego wydarzenia miała być niespodzianką dla pana Jerzego. Można z cała pewnością powiedzieć, że cel został osiągnięty.

 – O programie spotkania z moja twórczością w Przodkowie wiedziałem tyle co zawierało zaproszenie: termin, miejsce, prezentacje utworów literackich i muzycznych, zestawienie organizatorów – mówi Jerzy Stachurski. Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie, w dniu 06.03.b.r., pojechałem z żoną. Na miejscu byliśmy o godz. 16.50. Już po wejściu do szkoły spotkały mnie pierwsze dowody sympatii. Wszyscy, spotkani w drodze do auli, gdzie odbyło się spotkanie, witali mnie serdecznie. Wokół czuło się miłą atmosferę.

 Gdy wszedłem na aulę doznałem pierwszego zdziwienia.

 W  auli było około 100 uczestników: władze powiatowe, władze samorządu gminy, radni, proboszczowie z Przodkowa i Czeczewa, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, strażacy, mieszkańcy gminy. Zadziwił mnie także przygotowany sprzęt audiowizualny, nagłośnienie. Pomyślałem, że jeżeli to wszystko zostanie wprawione w ruch to zapowiada się zjawiskowy spektakl – mówi J.Stachurski i dodaje: – Po chwili oczekiwania, parę minut po godz. 17.00 kurtyna poszła w górę. Na scenie pojawiły się p. Lucyna Reiter-Szczygieł i Róża Rzeszewicz, które z talentem wodzireja i znawstwem tematu poprowadziły spotkanie.

 Przygotowany koncert poetycko-muzyczny miał charakter wspomnieniowy a związany był z kończącym się jubileuszem 40-lecia pracy twórczej J. Stachurskiego. Zaprezentowane zostały w nim wszystkie projekty artystyczne, które zostały stworzone przez jubilata a zrealizowane z udziałem mieszkańców z gminy Przodkowo.

Zobaczyliśmy więc m.in. fotografie z widowiska „Przedkòwò”, które zrealizowane zostało w 1991 roku, teledyski do 2 piosenek z kasety „Bez szkólnégò zwónka”. Piosenkę „Òtemknij dwiérze lese” wykonała pani Izabela Młyńska – dzisiaj Cyman, a piosenkę „Dwa kòtë, dwie psotë” zaśpiewała wraz z  córką Wiktorią pani Katarzyna Kalkowska dzisiaj Czajkowska.

 Zaprezentowane zostały materiały z kasety „Gwiôzdka jidze” – recytacja przepięknego wiersza „Mój kòscółk” w wykonaniu Zbigniewa Jankowskiego oraz piosenka „Gwiozdka z Wilanowa” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Wilanowa pod kierunkiem pani Elżbiety Pielowskiej i Klaudyny Pielowskiej.

 Kolejnym projektem, który realizował J.Stachurski w gminie Przodkowo były „Jastrë”. Organizatorzy spotkania zaprezentowali krótki fragment „Jastrów” a jeden z utworów zaśpiewała a’capella pani Wiesława Grenda dzisiaj Trzebiatowska. Otrzymała za występ gromkie oklaski.

 Nie mniejsze brawa otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie, którzy pod kierunkiem nauczycielek: Doroty Wilczewskiej i Katarzyny Pobłockiej zaprezentowali swoją interpretację fragmentu książki J.Stachurskiego „Procesje”.

 W Koncercie nie mogło zabraknąć występu pań z OSP w Czeczewie, które zaśpiewały piosenkę „Czeczewo” , a które w latach 90-tych brały udział w nagraniach kolęd i pastorałek kaszubskich.

 Następnie wystąpiły: Weronika Pryczkowska z Martą Okrój dziś członkinie Zespół  „Młodzëzna” oraz Paulina Skrzyńska absolwentka Zespołu Szkół w Czeczewie.

 Na zakończenie uczennice z klasy III Gimnazjum w Czeczewie w czarno białych strojach, zaprezentowały „Piosenkę o zaczarowanej krainie”.

 

 Występy muzyczne były przeplatane recytacjami w wykonaniu uczniów ze szkół w Czeczewie, Pomieczynie oraz Przodkowie. Wśród recytatorów była również pani  Wioletta Müller obecnie Klawikowska.

 – Wśród przedstawionych artefaktów, jeden pomysł zwrócił moją szczególną uwagę: były to teledyski nagrane przez TVP Gdańsk dla Magazynu Kaszubskiego „Rodnô Zemia”, w  1992r. – mówi Jerzy Stachurski. – Na tablicy multimedialnej widzieliśmy uczennice, które wykonywały piosenki a na żywo, stojące obok kobiety, które śpiewały te piosenki. Trudno mi było powstrzymać lecące z oczu łzy. Ale także, trzeba wspomnieć m.in. o pięknych recytacjach  moich wierszy, w wykonaniu uczniów ZSP w Przodkowie, o pantomimie ilustrującej  „Piosenkę o zaczarowanej krainie” w wykonaniu Gimnazjalistów z Czeczewa i wykonanej przez wszystkich wykonawców spotkania piosence „Każda rodzina”. Burza oklasków była najlepsza oceną ich prezentacji.

 Po koncercie były życzenia, szampan, toast i tort, który specjalne dla pana Jerzego przygotowała pani Wiesława Trzebiatowska.

 Niezwykłe były też wystąpienia: Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego, Wójta Gminy Przodkowo, Komendanta OSP Czeczewo.

 – Nasza gmina jest bogata w zasoby, zasoby ludzkie – powiedział Andrzej Wyrzykowski, wójt Gminy Przodkowo – takim zasobem artystycznym jest na pewno Jerzy Stachurski.

– Jestem pod dużym wrażeniem tego co dzisiaj zobaczyłem i usłyszałem. Szczególną wartością pracy jubilata jest angażowanie lokalnej społeczności do realizacji powstałych dzieł. Dzięki temu wiele ludzi z tej okolicy angażuje się w życie kulturowe i społeczne, kończy studia muzyczne, są artystami i lokalnymi liderami – mówił przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Woźniak, który wraz z wiceprzewodniczącym Eugeniuszem Pryczkowskim przekazał J. Stachurskiemu specjalne gratulacje.

Na okoliczność uroczystości przygotowana została przez nauczycielki Dorotę Wilczewską i Katarzynę Pobłocką wystawa, która stanowiła swoistą fotograficzną ilustrację treści zaprezentowanych podczas Koncertu.

Wydany został również specjalny 51 numer „Czeczewskiego Oka” pod red. Lucyny Reiter-Szczygieł, w którym znalazły się m.in. wywiady z Jerzym Stachurskim przeprowadzone przez: nauczyciela języka polskiego – Grzegorza Krefta przez uczniów Zespołu Szkół w Czeczewie. Zamieszczone tu zostały również wierszyki i prace młodszych uczniów tejże szkoły zadedykowane Dyrektorowi. Ostatnią część tego numeru stanowią przedruki artykułów zamieszczonych m.in.: w Głosie Nauczycielskim i Reflektorze.

Jubilat nie krył wzruszenia i zaskoczenia tak przygotowanym Koncertem i całą jego oprawą.

– Wszystko co zdarzyło się tego dnia było światem, który najczęściej zdarza się tylko w baśniach – mówi J.Stachurski – Chciałbym jeszcze raz podziękować, z całego serca, inicjatorom spotkania, jego wykonawcom, jego uczestnikom, za to, że tego dnia uświadomili mi, że to co zrobiłem z uczestnikami tych projektów, było dla nich ważne, że do dzisiaj zachowują je w swojej pamięci.

Uroczystość ta nie odbyłaby się gdyby nie praca nauczycieli i życzliwość wielu osób.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy udostępnili organizatorom materiały archiwalne – panom: Ryszardowi Mielewczykowi, Zbigniewowi Grubba, paniom: Elżbiecie Pielowskiej, Marii Krauza, Marzenie Szreder.

Dziękuję również tym, którzy włączyli się do prac organizacyjnych spotkania oraz przygotowania wykonawców. Dziękuję nauczycielom: Lucynie Grablowskiej, Marii Krauza, Grzegorzowi Krefta, Róży Rzeszewicz, Elżbiecie Pielowskiej, Dorocie Wilczewskiej, Katarzynie Pobłockie, Damianowi Szczygieł, Klaudynie Pielowskiej oraz Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół w Czeczewie, zarządom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie i Przodkowie oraz Stowarzyszenia „Na kraju”.

Dziękuję wykonawcom, którzy z wielkim entuzjazmem przyjęli zaproszenie do uświetnia Koncertu.

Osobne podziękowania składam panu dyrektorowi Kazimierzowi Klas za udostepnienie miejsca a za przygotowanie poczęstunku dziękuję uczniom przodkowskiego Technikum wraz z nauczycielkami: Stanisławą Cyrą, Lucyną Grablowską, Jolantą Hirsz i Anną Wydrowską oraz  restauracji Mùlk z Miszewa.

 Lucyna Reiter-Szczygieł – inicjatorka spotkania