W dniu 11 marca 2014 roku został przeprowadzony szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla klas II i III.

Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie dwóch zwycięzców z klasy III do etapu gminnego, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Przodkowie. W konkursie uczestniczyło 23 uczniów (14 z klas II i 9 z klasy III). Najpierw uczestnicy pisali dyktando, po czym rozwiązywali zagadki i uzupełniali tekst z lukami. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali Ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni. Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja w składzie: Anna Laskowska, Maria Warmowska i Elżbieta Czaja przyznała następujące miejsca:

 Klasy II:

1 miejsce: Mateusz Szyłejko

2 miejsce: Gracjan Krefta

3 miejsce: Jakub Drawc, Wiktor Łasak

 Klasa III

1 miejsce: Nikodem Falkowski, Jakub Maliszewski

2 miejsce: Julia Dampc

3 miejsce: Piotr Frankowski, Michał Paczoska

 Na najbliższym apelu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zdobywcy miejsc dodatkowo nagrody rzeczowe.