W środę 19 marca 2014 roku o godzinie 18.OO podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa w Czeczewie, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź udzielił 37 uczniom Gimnazjum w Czeczewie sakramentu bierzmowania. Przewodnikami ku lepszemu poznaniu boskości Chrystusa i wzmocnieniu więzi z Bogiem byli : ks. proboszcz Józef Kuchta oraz katechetka Grażyna Damps.

W uroczystości wzięli udział kapłani dekanatu Kielno wraz z dziekanem- ks. Franciszkiem Rompą, rodzice, chrzestni oraz zaproszeni goście. Szafarzem bierzmowania był Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, którego przed rozpoczęciem Mszy Świętej powitali: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,  gimnazjaliści : Agnieszka Zabrocka, Sebastian Giebień oraz przedstawiciele rodziców, wręczając wiązankę kwiatów. Zgromadzonych na liturgii Mszy Świętej słowa Arcybiskupa zostały skierowane do wszystkich serdecznym pozdrowieniem, a nade wszystko do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania : „Jesteście nadzieją Kościoła i wiosną Kościoła, bo za chwilę przez posługę Arcybiskupa zostaną napełnieni mocą Ducha Świętego, by dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie jako dorośli chrześcijanie”. Dojrzałość człowieka wierzącego nie jest tylko owocem osobistego wysiłku i rozwoju, lecz przede wszystkim darem Ducha Świętego, a raczej owocem współpracy człowieka z Duchem Świętym. Słynny owoc Ducha , owoce życia duchowego z Listu do Galatów, czyli : miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie to nic innego jak tylko katalog cech określających człowieka dojrzałego. Źródłem takiej dojrzałości jest właśnie działanie Ducha Świętego zapoczątkowane w sakramencie bierzmowania”.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych oraz wyrażeniu przez gospodarza parafii prośby do przybyłego biskupa o udzielenie kandydatom sakramentu bierzmowania uczniowie podchodzili do ołtarza , gdzie otrzymali namaszczenie czoła krzyżmem świętym wraz z położeniem przez biskupa ręki na kandydata.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele uczniów podziękowali Arcykapłanowi za naznaczenie znamieniem Ducha Świętego, za sakrament bierzmowania, wspólną Eucharystię oraz modlitwę.

Grażyna Damps- katechetka

Foto: Beata Krauza