Protokół z posiedzenia szkolnej komisji w sprawie konkursu plastycznego pt. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”

W posiedzeniu komisji brali udział:

1.      Joanna Groth

2.      Danuta Kitowska

3.      Anna Laskowska

Do komisji wpłynęło 47 prac. Do kolejnego etapu wybrano następujące prace:

w kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej:

Maksymilian Węsierski – kl. I,

Kamil Cyman – kl. I

Artur Malotka – kl. I

Piotr Frankowski – kl. III

w kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:

        Armin Wilczewski – kl.IV

        Natalia Weyer – kl. VI

        Anna Frankowska – kl. VI

w kategorii uczniów klas I-III gimnazjum:

        Olga Kleba – kl. I gim.

        Linda Christiansen – kl. II gim.