W Zespole Szkół w Czeczewie, w dniach 15,16 maja 2014 r., Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum Dziecięcego w Gdyni.

Z inicjatywą takiej zbiórki zwróciła się do naszej placówki  dyrekcja X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Uczniowie z tej szkoły, z  klasy II c – o profilu dziennikarsko-samorządowym, realizują projekt obywatelski, którego celem jest zaangażowanie młodzieży w rozwiazywanie wybranego przez nią problemu społeczności lokalnej. Projekt ten powstaje we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Młodzież z X liceum zwróciła się, do naszej szkoły, z prośbą o pomoc w zbiórce pieniędzy, za które zostaną zakupione materiały opatrunkowe dla Hospicjum Dziecięcego w Gdyni. Zakończenie Akcji w Szkole w Czeczewie odbędzie się 04.06.2014 r. Wezmą w nim udział uczniowie z gdyńskiego liceum. Już teraz dziękujemy za każdą złotówkę.

Tekst, foto: Grażyna Damps, Anna Laskowska