Dnia 15 maja uczeń klasy I Szkoły Podstawowej Maksymilian Węsierski odebrał z rąk wójta Gminy Przodkowo wyróżnienie  na gminnym etapie wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „ Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.

Celem konkursu było przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac w gospodarstwach rolnych oraz zapobieganie wypadkom wśród dzieci i młodzieży.

Gratulujemy!

MW

Foto:  Joanna Philipp-Węsierska