Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasę pierwszą w roku szkolnym 2013/2014. W programie brali również udział  uczniowie szkoły uczęszczający na świetlicę szkolną. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie odpoczynku

   W ramach realizacji programu w klasie I  na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych przeprowadzono scenariusze zajęć. W trakcie ich realizacji uczniowie zapoznali się z definicją bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania się w domu, w szkole, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, a także przypomnieli sobie zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii i wakacji. Wykonali zadania praktyczne, ucząc się zgodnej współpracy w grupie. Przygotowali apel dla klas 0-IV nt. bezpieczeństwa na drodze. Wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, w którym zdobyli średnio 12,39 pkt. na 15 możliwych do zdobycia. Przygotowali plakaty informacyjne nt. bezpieczeństwa przypominając główne zasady pozostałym uczniom szkoły.

 Realizując program uczniowie otrzymali odblaski, broszury informacyjne dla rodziców oraz książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”.  Na zakończenie programu każdy uczeń I klasy otrzymał pamiątkowy dyplom, natomiast szkoła Certyfikat „ Klub Bezpiecznego Puchatka”

 M.W.