18 czerwca 2014 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbył się Dzień Nauki i Sztuki, który stanowi podsumowanie pracy dydaktycznej z zakresu realizacji m.in. projektów edukacyjnych, programów i projektów innowacyjnych.

Beneficjentami realizowanych projektów są uczniowie Zespołu Szkół w Czeczewie, zaś koordynatorami nauczyciele naszej szkoły.

Dzień Nauki i Sztuki jest wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej. Co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, ponieważ głównym celem jest przede wszystkim promowanie osiągnięć uczniów w wymiarze edukacyjno- artystycznym. Także umożliwianie autoprezentacji na forum całej szkoły. Tego dnia każdy uczeń ma możliwość zaistnienia poprzez pryzmat swoich dokonań oraz przedsięwzięć.

W tym roku podczas Dnia Nauki i Sztuki został zainaugurowany Dzień Języków Obcych. Uczniowie z tego tytułu przygotowali program rozrywkowy, w którym to udowodnili jak ważna jest znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie. Następnie mogliśmy oglądać przedstawienia teatralne: „Kwiat paproci” w wykonaniu uczestników świetlicy socjoterapeutycznej, „Trzy razy nie” w wykonaniu uczniów klasy II gimnazjum. Uczniów przygotowały: P. Maria Warmowska, P. Danuta Kitowska. Następnie odbyły się pokazy multimedialne: Agata Szreder- „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Szymon Dampc- „Zespoły muzyczne Wybrzeża”, Sylwia Wentk, Natalia Nowak i Monika Kaleta:- Wycieczki edukacyjne z języka kaszubskiego: Stutthof- Kościerzyna- Nadole”, Filip Weyer „Jerzy Krechowicz- sylwetka gdańskiego artysty plastyka”. Ważnym elementem były też prezentacje projektów edukacyjnych uczniów klasy II i III gimnazjum : „Giganci ze stali”, „Maszyny rolnicze od XIX wieku”, „Żyj smacznie i zdrowo”.

Tegoroczny Dzień Nauki i Sztuki kolejny raz okazał się interesującym wydarzeniem w naszej szkole.

G.K.