Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015,

w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie,

rozpocznie się 01 września 2014 r.(poniedziałek) o godz. 8.45


Miejsce uroczystości: sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Czeczewie

W programie:

1. Wprowadzenie  Pocztu flagowego.

2. Odśpiewanie Hymnu Państwowego.

3. Powitanie, informacje organizacyjne.

4. Życzenia

                -List Ministra Edukacji Narodowej

                -Wójt Gminy

5. Awans zawodowy nauczycieli.

6. Powitanie 5-latków.

7. Spotkanie z wychowawcami w klasach.

8. Rozwozy – godz. 10.00 –

Uwaga!! Zmiana w kolejności rozwozów:

1. Martenki-Tokary-Warzenko

2. Kłosowo-Kłosówko