W poniedziałek 1 września 2014 roku o godzinie 8.45 na sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015.

 Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor szkoły, Pan Jerzy Stachurski, który powitał serdecznie: księdza proboszcza, radnych Gminy Przodkowo, Panią sołtys, przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie, przewodniczącego Rady Rodziców, rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty, wszystkich uczniów, a w szczególności pięciolatki. Dyrektor placówki podczas swojego wystąpienia podkreślił, iż nowy rok szkolny będzie kontynuacją wielu dotychczasowych działań. Życzył wszystkim uczniom osiągania wielu sukcesów oraz czerpania radości z podejmowanych wyzwań. Nauczycielom oraz rodzicom wytrwałości oraz spełniania wszystkich zamierzeń i planów. Do życzeń dołączył się także Rzecznik Praw Ucznia oraz Wójt Gminy Przodkowo- Pan Andrzej Wyrzykowski. W wystosowanych na dzisiejszą okazję listach  pojawiły się życzenia cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości, a także sukcesów w pracy i nauce. „Niech ten rok szkolny będzie kolejnym rokiem licznych sukcesów i osiągnięć, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności”.           

Ważnym momentem uroczystości były gratulacje, które otrzymał Pan Arkadiusz Domaros, w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego- nauczyciela dyplomowanego.

 Po części oficjalnej wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, by zapoznać uczniów z nowym planem zajęć.  

GK