19 września 2014 r. o godz. 9.30 w Zespole Szkól została przeprowadzona  próbna ewakuacja uczniów oraz pracowników placówki . Ćwiczenia odbyły się przy wsparciu inspektora BHP.

     Wszyscy uczestnicy ćwiczenia, dwiema drogami ewakuacyjnymi, opuścili budynek .i i udali się na  wyznaczone miejsca zbiórki – Zielony Plac i boisko szkolne. Tutaj wychowawcy klas i pozostali nauczyciele odpowiedzialni za uczniów w czasie akcji  ewakuacyjnej złożyli dyrektorowi meldunek o liczebności i stanie zdrowia uczniów. W tym czasie wszystkie pomieszczenia budynku szkoły zostały przeszukane przez jednego z pracowników obsługi szkoły. Uzyskane informacje  dyrektor przekazał inspektorowi BHP kierującemu akcją.

         Dyrektor szkoły podziękował wszystkim uczestnikom akcji za jej sprawne przeprowadzenie.

JW