W piątek 10.10.2014r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Przodkowo- p. Andrzej Wyrzykowski, ks. proboszcz Józef Kuchta, sołtys sołectwa Czeczewo- p. Zofia Toporek, radny Rady Gminy Przodkowo- p. Dariusz Toporek, mł. asp.- p. Adam Treder, dyrektor senior- p. Władysław Marek wraz z nauczycielami seniorami, przedstawiciele Rady Rodziców, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie- p. Magdalena Szyłejko.

Jako pierwszy głos zabrał p. dyrektor Jerzy Stachurski, który powitał bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych i złożył podziękowania na ręce Pracowników Oświaty za trudną i odpowiedzialną pracę, życzliwość, serdeczność i wsparcie:

(…) „Dzięki Waszej pracy szkoła jest „Szkołą Odkrywców Talentów”, szkołą mistrzów rugby, szkołą innowacji i różnorodnych projektów edukacyjnych. Życzę samych sukcesów oraz kreatywności”. Do życzeń dołączyli się także uczniowie z Samorządu Uczniowskiego, którzy podziękowali wszystkim nauczycielom za przekazywaną wiedzę, kształtowanie umysłów, okazywane serce, wszelkie rady, instrukcje, słowa krytyki i pochwały:

(…) „Chcielibyśmy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień oraz abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Pragniemy również powiedzieć słowo przepraszam, bo nie zawsze ułatwialiśmy Wam pracę. To jest już taki przywilej uczniów, że w szkole chce się płatać figle. To nie złośliwość, to nie złe serce, ale ot, zwykła dziecięca przekora. Zawsze tak było”. Życzenia złożył także Wójt Gminy Przodkowo, który wyraził radość z faktu, iż może uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Życzył satysfakcji z wykonywanej pracy, licznych osiągnięć, dużo zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń zawodowych.

 

 

W tym roku część artystyczna przygotowana została przez uczniów klas: IV SP, I, II, III Gimnazjum, pod opieką: p. Jolanty Keler, p. dyrektora Jerzego Stachurskiego. Część artystyczna rozpoczęła się od przedstawienia pt. „Życzenia dla nauczycieli” w wykonaniu uczniów klasy IV. W role prowadzących wcielili się : Natalia Flis oraz Nikodem Falkowski. Przekazane życzenia były niezwykłe, bowiem ich uzupełnieniem były piosenki i wiersze w wykonaniu wszystkich czwartoklasistów. Przedstawienie pt. „Scenka w bibliotece” zaprezentowali uczniowie klasy II gimnazjum. Przygotowany skecz w humorystyczny sposób ujawniał znajomość literacką uczniów i „zamiłowanie” do książek. Ogromne wrażenie wzbudziła część muzyczna akademii, w której swoje talenty zaprezentowali: Ewelina Pupacz z piosenką swojego autorstwa pt. „Tańcz, tańcz” oraz Damian Holk w repertuarze zespołu Enej. Podczas występu uczniowie ujawnili swoje  zdolności wokalne i instrumentalne. W niezwykle interesujący sposób zaprezentowali się także uczniowie klasy pierwszej gimnazjum, realizując przedstawienie „Święto nauczycieli”. W tej części nie zabrakło również pięknych wierszy dedykowanych wszystkim pedagogom. Wspaniale zaprezentowały się też uczennice klasy III gimnazjum: Linda Christiansen oraz Paulina Pranczk, które przygotowały prezentację multimedialną poświęconą wycieczce do Warszawy.

W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej zbiegły się z Jubileuszami nauczycieli: p. Danuty Kitowskiej i p. Hanny Pestka obchodzących Jubileusz 30- lecia pracy zawodowej oraz p. Anny Kreft obchodzącej Jubileusze 20- lecia pracy zawodowej. Wszyscy Jubilaci oprócz pięknych życzeń otrzymali kwiaty oraz upominki.

Miłym akcentem uroczystości były również przyznane przez dyrektora nagrody z okazji Dnia Nauczyciela oraz podziękowania dla Rady Rodziców i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie kadencji 2013/2014.

Tego dnia ukazał się 54 numer Czeczewskiego Oka, którego treść można przeczytać na stronie:www.czeczewo.pl

Na zakończenie uroczystości p. dyrektor zaprosił wszystkich gości na kawę i słodki poczęstunek.

GK