17 października 2014 roku to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Zespołu Szkół w Czeczewie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania  uczniów klasy I.

   Na początek Pan dyrektor Jerzy  Stachurski powitał gorąco rodziców, krewnych, uczniów z młodszych klas, a szczególnie uczniów z klasy pierwszej.

  Na spotkanie przybyły Dobra i Zła Wróżka, ich pomocnica oraz prowadząca uroczystość starsza koleżanka z gimnazjum. Dzieci musiały odwiedzić różne krainy wiedzy oraz wykonać trudne zadania. Za poprawne ich wykonanie wróżki obdarowały dzieci darami i zgodziły się na przyjęcie ich do społeczności uczniowskiej.

   W niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym, w odświętnych strojach, w biretach na głowach pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan dyrektor dokonał pasowania na ucznia dotykając ołówkiem- jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

  Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia od starszych kolegów oraz prezenty przygotowane przez rodziców.

  Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości spędzili czas przy słodkim poczęstunku.  Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

E.Cz.