W poniedziałek,20 października 2014 r. w Zespole Szkół w Czeczewie odbyła się uroczystość otwarcia nowej klasy dla oddziału przedszkolnego. Potrzebę przygotowania kolejnych sal dydaktycznych, w placówce w Czeczewie, zgłaszała Rada Rodziców z Dyrektorem. Dzięki staraniom Wójta Gminy Andrzeja Wyrzykowskiego i Radnego Gminy Przodkowo Dariusza Toporka, w dniu 23 lipca podjęto decyzję o realizacji tego projektu. Lokalna Firma Budowlana dołożyła starań by dotrzymać zaplanowanego terminu zakończenia prac w październiku b.r.

   W uroczystości otwarcia klasy wzięli udział uczniowie oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami i wychowawcą Jolanta Keler a także zaproszeni goście.

   Uroczystego przecięcia wstęgi i symbolicznego przekazania klasy dokonali: Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski, ksiądz proboszcz parafii w Czeczewie Józef Kuchta, radny Gminy Przodkowo Dariusz Toporek przedstawiciel Rodziców  Kinga Szlas, wychowawca klasy Jolanta Keler, uczennica Amelia Szreder, reprezentat Firmy Budowlanej Zenon Bejer.

   Następnie ks. Józef Kuchta poświęcił krzyż, który został zawieszony w klasie.

   Dyrektor w swoim wystąpieniu powiedział: „głównym celem projektu była poprawa warunków nauczania, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów oddziału przedszkolnego i zapewnienie im  warunków do wszechstronnego rozwoju i wypoczynku. Efektem realizacji projektu jest pozyskanie dodatkowej sali dydaktycznej o powierzchni 80 m2, dzięki której uczniowie oddziału przedszkolnego mogą swobodnie się poruszać, zaspakajając m.in. potrzebę ruchu”.

   Radosny nastrój uroczystości dopełnił występ uczniów klasy I.

   Rodzice uczniów przygotowali dla wszystkich uczestników uroczystości słodki poczęstunek.

JW.

Foto: Anna Laskowska

{joomplucat:177 limit=4}