31 października 2014 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie odbyło się ślubowanie klasy I gimnazjum. W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie, nauczyciele oraz uczniowie szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu. Następnie głos zabrał Pan dyrektor.   Przemówienia okolicznościowe zostały także wygłoszone przez Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciela uczniów klasy I gim.

Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie, podczas którego gimnazjaliści złożyli przyrzeczenie, że będą: godnie reprezentować szkołę, pogłębiać wiedzę, zachowywać się wzorowo, okazywać szacunek uczniom, nauczycielom i ludziom starszym, troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej, postępować tak, aby nie zawieść pokładanych nadziei.

Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas.

G.K.

{joomplucat:181 limit=4}